Prijsstijgingen

Afgelopen periode kreeg Nederland te maken met forse prijsstijgingen. Zo stegen ook de kosten voor de kermisexploitanten (personeel, transportkosten, onderhoud, keuringen verzekeringen etc.). Voor de kermis van 2022 waren de overeenkomsten al gesloten en kon er niet meer worden gesleuteld aan de ritprijzen. In 2019 zijn de ritprijzen voor het laatst verhoogd. Daarom is een prijsstijging nu noodzakelijk. De prijsstijging is zo laag mogelijk gehouden en komt volledig ten gunste van de kermisexploitant. Kinderattracties zijn van ritprijs verhoogd van € 1,20 naar € 1,50, alle overige vermaakzaken zijn verhoogd met een maximum

van € 0,50. De hoogste ritprijs is nu € 4,50. Met de nieuwe vastgestelde ritprijzen blijft Kermis Best veruit de goedkoopste met behoud van variatie, publiekstrekkers en kwaliteitsvermaak.