Kermis 1 dag verlengd

Naar aanleiding van de ervaringen tijdens de coronaperiode heeft het college van B&W besloten de kermis definitief met een dag te verlengen. Deze start op vrijdag voorafgaand aan de eerste zondag van juli en eindigt op de daaropvolgende woensdag. De kermis wordt traditioneel jaarlijks gehouden in het centrum van Best met lokale tradities en gebruiken.